Spelregels

 1. De regeling staat open voor werkgevers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector (zie SBI-code lijst).
 2. De werkgever kan een Verkenningsbijdrage van maximaal € 3.000 aanvragen voor de inhuur van een onafhankelijk pensioenadviseur om een nieuwe pensioenregeling te verkennen. Dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022.
 3. De Verkenningsbijdrage wordt door Platform ACCT vastgesteld op basis van bewijsstukken (facturen) en wijzigt daarna niet meer. De Verkenningsbijdrage wordt binnen 4 weken na goedkeuring van de aanvraag overgemaakt naar de bankrekening van de werkgever.
 4. De werkgever kan een Pensioenstimulans aanvragen voor pensioenregelingen die vanaf 1 juli 2023 zijn afgesloten.
 5. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de werkgever € 1.000 per werknemer op basis van het aantal werknemers in de pensioenregeling. Deze bijdrage wordt door Platform ACCT vastgesteld op basis van bewijsstukken en wijzigt daarna niet meer. Deze bijdrage wordt binnen 4 weken na goedkeuring van de aanvraag overgemaakt naar de bankrekening van de werkgever.
 6. De werkgever kan 12 maanden na goedkeuring van de Pensioenstimulans een bijdrage in de premiekosten declareren. Deze premiebijdrage is 50% van het totaal aan door de werkgever afgedragen pensioenpremies in de afgelopen 12 maanden, met een maximum van € 1.000 per werknemer. 
 7. De premiebijdrage wordt door Platform ACCT vastgesteld op basis van bewijsstukken en wijzigt daarna niet meer. De premiebijdrage wordt binnen 4 weken na goedkeuring van de declaratie overgemaakt naar de bankrekening van de werkgever. 
 8. De mogelijkheid om de premiebijdrage te declareren vervalt na 12 weken. De uiterste declaratiedatum staat in de mail met instructies. 
 9. De werkgever kan maar één keer een aanvraag indienen voor de Verkenningsbijdrage en maar één aanvraag voor de Pensioenstimulans. De aanvragen worden gedaan door een contactpersoon van de werkgever die bevoegd is gegevens te delen met Platform ACCT.
 10. Aanvragen kunnen uitsluitend via de daartoe bedoelde website worden ingediend. Na ontvangst van de aanvraag zal deze binnen twee weken worden beoordeeld. De uitkomst (toekenning, afwijzing of nadere vragen) wordt per mail gecommuniceerd. In de toekenningsmail staan instructies voor het declareren van de premiebijdrage
 11. Van werkgevers kan worden gevraagd om mee te werken aan, onder andere, algemeen onderzoek op het gebied van personeelsbeleid in de sector of in de eigen organisatie.

Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor Zekere Zaak Pensioen is beperkt. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is. Per kwartaal kan besloten worden de Zelfverzekerd-regeling te wijzigen of te stoppen.