Wat is de Zekere Zaak Pensioen regeling

Het programma Oog voor Impuls stimuleert meer continuïteit in werk en inkomen voor werkenden en organisaties in de culturele en creatieve sector. Pensioenopbouw wordt door werknemers gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar dit wordt niet door alle werkgevers aangeboden. Daarom is een budget vrijgemaakt om werkgevers in de sector te stimuleren om een pensioenvoorziening voor hun werknemers te regelen en ze daarbij te ondersteunen. Werkgevers kunnen daarvoor 2 verschillende bijdragen aanvragen:

1. Verkenningsbijdrage
Overweeg je als werkgever om een pensioenregeling voor je werknemers te treffen? De SER en de Stichting van de Arbeid adviseren om de mogelijkheden daarvan te verkennen met behulp van een onafhankelijk pensioenadviseur. Programma Oog voor Impuls stelt daarvoor een Verkenningsbijdrage van maximaal € 3.000 beschikbaar. Die Verkenningsbijdrage kun je als werkgever aanvragen als je na 1 juli 2022 een pensioenadviseur hebt ingehuurd of als je van plan bent dat te doen.

   

2. De Pensioenstimulans

Werkgevers in de culturele en creatieve sector die op of na 1 juli 2023 een pensioenregeling voor hun werknemers hebben afgesloten, kunnen een Pensioenstimulans aanvragen. Die Pensioenstimulans wordt in twee delen uitbetaald:

  • Een bijdrage in de opstartkosten

De eerste bijdrage is € 1.000 per werknemer. Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de opstartkosten van de pensioenregeling en wordt aan de werkgever uitgekeerd nadat de aanvraag is goedgekeurd.

  • Een bijdrage in de premiekosten

De tweede bijdrage is 50% van de door de werkgever afgedragen pensioenpremies in de eerste 12 maanden van de pensioenregeling, met een maximum van € 1.000 per werknemer. Deze bijdrage wordt aan de werkgever uitgekeerd op basis van een declaratie, 12 maanden na goedkeuring van de Pensioenstimulans.

   

Lees voordat je een aanvraag doet eerst zorgvuldig de spelregels. Zorg dat je pdf-versies bij de hand hebt van een KVK-uittreksel van jullie organisatie, een bankafschrift, bewijsstukken van de kosten van de ingehuurde pensioenadviseur (indien van toepassing) en een document waaruit blijkt dat jouw organisatie een pensioenregeling heeft getroffen (indien van toepassing). Uit dat document moet blijken voor hoeveel werknemers de pensioenregeling geldt.